Zelenina
zo Žitného ostrova

O našej spoločnosti

SPOZNAJTE NAŠU HISTÓRIU

Naša spoločnosť hospodári v chotári obce Kľúčovec (Kulcsod), ktorý patrí medzi najúrodnejšie orné pôdy na Žitnom ostrove. Naším cieľom je poskytovať domácu koreňovú zeleninu pre slovenský trh. V súčasnosti pestujeme mrkvu, petržlen a zeler na ploche 150 hektárov.

Naša ročná rastlinná produkcia zeleniny je okolo 7 500 ton a predaj sa realizuje prevažne prostredníctvom obchodných reťazcov na Slovensku.

68ccdc96-e898-4bbf-bfef-a6b6600403ce
33dc3770-a504-42fa-a41d-08d853681e29
IMG_4278

Naše produkty

Z rolí ažna Váš stôl

Petržlen

Petržlen je mimoriadne chúlostivá a náročná rastlina, pokiaľ ide o kultiváciu a spracovanie. Oceňuje však starostlivosť pestovateľa.

Mrkva

Primárnym produktom našej spoločnosti je mrkva. Je to najvýznamnejšia zelenina z hľadiska veľkosti osiatej plochy a vyprodukovaného množstva. Pestuje sa na viac ako 100 hektároch.

Zeler

Okrem mrkvy a petržlenu pestujeme zeler aj na 5 hektároch. Pestovateľský proces sa uskutočňuje pod rovnako prísnym dohľadom ako pri inej zelenine.

Certifikáty

Venujeme pozornosťkvalite

global-gap
grasp